1. kolo programu RESTARTOMAT proběhlo v květnu a červnu 2016.
O dalším běhu programu a možnostech přihlášení budeme včas prostřednictvím našich stránek a Facebooku...
Jak to všechno probíhá?
1. fáze = VZDĚLÁVACÍ
 • Poté co se přihlásíte, přečte všechny přihlášky tým 5 nezávislých odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti grantových programů, vedení firem, hodnocení business plánů, financí a marketingu.
 • Vybereme 15 nejzajímavějších nápadů a jejich autory pozveme do účasti v rozvojovém programu složeného z kurzů, workshopů a přednášek.
 • Po dobu několika týdnů budou probíhat setkání vedené odborníky na přípravu podnikatelských plánů, toho jak je správně odprezentovat a co je nutné vědět při rozjezdu podnikání. Účastníci získají množství informací a především motivaci a podporu.
 • A pak už zbývá jenom rozhodnutí, jestli zpracovaný nápad posunete dál.

2. fáze = INVESTIČNÍ
 • Výběr až 5ti nejzajímavějších nápadů bude doporučen investorovi k financování - tyto podnikatelské nápady mohou být podpořeny až do výše 100 tisíc Kč.Podmínky přihlášení a účasti:
Výběr účastníků do rozvojového programu:
 • Účastníky programu vybere odborná komise složená z členů správní rady, ředitele a zakladatele z.ú., a to dle kvalifikačních kritérií - informací vyplněných v přihlášce, kvalitě zpracování nápadu, inovativnosti nápadu, splnění podmínky, že žadatel patří do podporované skupiny (rodiče na MD/RD a/nebo max 6 měsíců po RD, osoby ve věku 50+)
 • Vyhlašovatel programu si vyhrazuje právo nevybrat žádného účastníka, který podal přihlášku, a to ani v případě, že tento účastník splnil veškerá výše stanovená kvalifikační kritéria. 
 • Účast v programu je zdarma, avšak vyhlašovatel programu tímto zdůrazňuje, že osobám, které podají přihlášku a splní výše uvedená kvalifikační kritéria, nevzniká automaticky právní nárok na udělení finanční podpory v rámci programu. 
 • Právní nárok na udělení finanční podpory v rámci programu vzniká na základě rozhodnutí výše uvedené odborné komise.
Harmonogram programu - termíny setkání:
Uzavření přihlášek je 8.5.2016 o půlnoci. Informace o další fázi dostanou všichni přihlášení po 14.5.2016.

TERMÍNY SETKÁNÍ
 • pátek 27.5.2016
 • pátek 3.6.2016
 • pátek 10.6.2016
 • pátek 17.6.2016
 • pátek 24.6.2016
V posledním týdnu v červnu a první polovině července proběhnou individuální setkání s mentory a dokončení konkrétních podnikatelských plánů.

2.fáze = rozhodnutí o investici proběhne v termínu 11.-13.7.2016