Podívejte se, co se u nás děje nového...

Facebook - Dobrý Start, z.ú.

Jsme nezisková organizace, která podporuje profesní a osobní rozvoj našich cílových skupin:                            

  • pomáháme maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené lidem ve věku 50+ v uskutečnění jejich podnikatelských snů;

  • usnadňujeme mladistvým z dětských domovů či pěstounské péče vstup do pracovního života formou získání pracovní praxe a klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění se v běžném životě.
Asociace společenské odpovědnosti