Nezisková organizace: Dobrý Start, z.ú.

Dobrý start z.ú.
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 425
sídlo: Rečkova 1652/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 049 87 080


Zakladatelka: Mgr. Jana Pintířová (jana.pintirova@dobry-start.cz)